Yang Yoga

Yang yoga ook wel Vinyassa yoga is een actieve vorm van Yoga waarin we ons focussen op beweging, adem en kracht! Na een korte opwarming volgen er series bewegingen, die functioneel en versterkend zijn voor bepaalde spiergroepen.

Yang or Vinyassa Yoga is an active form of yoga, in which we focus on breath in movement and strength in a functional way. After a short warming up, we are going through series of movements that activate and strengthen certain muscle groups